sklep.szkolimy.net – producent zestawów ratowniczych

Zestaw do segregacji poszkodowanych Triage

Niebezpiecznym zdarzeniom losowym, zwłaszcza takim, w których ucierpieli ludzie, zwykle towarzyszy chaos, zgiełk i panika. Zarówno osoby poszkodowane, jak i świadkowie wydarzenia działają pod wpływem silnych emocji, a może zdarzyć się tak, że zakres pomocy koniecznej do udzielenia przekracza możliwości ratowników. W celu usprawnienia przeprowadzania akcji ratunkowej, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich obecnych w miejscu zdarzenia powstał zestaw do segregacji poszkodowanych Triage.

Zdarzenie mnogie a zdarzenie masowe

Kluczowe w kontekście używania zestawu do segregacji okazują się zwłaszcza dwa pojęcia. Pierwszym jest zdarzenie mnogie. Co to takiego? Jest to takie wydarzenie zagrażające ludzkiemu zdrowiu i życiu, w którym jednostki ratownicze mają wystarczające możliwości udzielenia pomocy osobom poszkodowanym i wykonania czynności ratunkowych. Drugie zaś nazywamy zdarzeniem masowym. W tym przypadku zapotrzebowanie na pierwszą pomoc przerasta możliwości obecnych na miejscu ratowników.

Strażak podczas akcji gaśniczej

Istnieją specjalne procedury przeznaczone dla pracowników służb porządkowych określające sposób postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia mnogiego lub masowego wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia. Stosowanie się do nich pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności przeprowadzanej akcji ratunkowej. Pomocny w sytuacji zagrożenia okazuje się również sprzęt wchodzący w skład zestawu Triage, służący do usprawnienia całości działań ratowniczych, nie tylko ze strony służb ratunkowych, lecz także personelu szpitala przyjmującego osoby ranne.

Segregacja poszkodowanych

Podstawowymi elementami wyposażenia tworzącymi pakiet są przybory do segregowania osób, które doznały obrażeń, wymagających pomocy wykwalifikowanych ratowników, a także sprzęt dla tych ostatnich. Najważniejsze są tu paski odblaskowe oraz karty segregacyjne. Pozwalają one na określenie, które z osób poszkodowanych wymagają natychmiastowej pomocy, a u których zagrożenie jest nieco mniej poważne.

Oba rodzaje przyrządów do segregacji występują w czterech wariantach kolorystycznych umożliwiających łatwe zorientowanie się ratowników w obrębie stanu zdrowia oznaczonych przez siebie osób. Czerwony pasek lub karta wskazuje na konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy, żółty oznacza status pilny, a zielony to odroczony, niewymagający niezwłocznej interwencji. Czwarty rodzaj stosuje się w przypadku nastąpienia zgonu.

Paski są odblaskowe, co ułatwia prowadzenie akcji ratunkowej w warunkach ograniczonej widoczności, zaś karty segregacyjne są odporne na opady atmosferyczne i pozwalają na zamieszczenie precyzyjniejszych informacji o rodzajach urazów. Prawidłowo wypełniona karta pozwala na dokładną i szybką analizę stanu zdrowia pacjenta i zaplanowanie dalszych działań ratowniczych. Liczba pasków i kart segregacyjnych różni się w zależności od stopnia rozbudowania zestawu Triage.

Sprzęt dla ratowników

Poza przyborami do segregowania ludzi na miejscu zdarzenia masowego, w skład omawianych kompletów wchodzą również inne elementy o odmiennym przeznaczeniu. Niektóre z nich stanowią swego rodzaju wyposażenie uzupełniające dla ratowników, jak choćby:

  • nożyczki,
  • marker permanentny,
  • kamizelka odblaskowa,
  • latarka czołowa.

Wszystkie pozwalają na łatwiejsze oznaczanie poszkodowanych (np. poprzez wypełnianie niezmywalnym markerem kart segregacyjnych), obsługę sprzętu czy poruszanie się na terenie zdarzenia masowego bądź mnogiego. W skład zestawu Triage często wchodzą również kamizelka odblaskowa i rękawiczki, co zwiększa bezpieczeństwo samego ratownika w sytuacjach zagrożenia.

Pojemnik z bandażem

W ofercie sklepów ze sprzętem medycznym, takich jak Med-War, najczęściej spotyka się dwa rodzaje zestawów do segregacji poszkodowanych Triage — podstawowy i rozszerzony. Różnią się one przede wszystkim liczbą elementów wchodzących w ich skład. Pierwszy zawiera elementarne wyposażenie pakietu ratowniczego, w tym między innymi 36 pasków odblaskowych, dwie karty segregacyjne, koc ratowniczy oraz uzupełnienie w postaci wspomnianych już rękawiczek (pięć par), nożyczek czy niezmywalnego markera. Zestaw rozszerzony charakteryzuje się zaś większą liczbą powyższych przyborów, a dodatkowo posiada opatrunek indywidualny, latarkę czołową i kamizelkę.

Triage to zestaw niezwykle przydatny przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w trakcie zdarzeń masowych lub mnogich, wymagających dużych nakładów pracy ratowników. Zawiera on niezbędne wyposażenie do sprawnej segregacji rannych, co pozwala przyspieszyć przeprowadzanie całej akcji ratunkowej, zwiększa jej skuteczność, a także bezpieczeństwo, zarówno osób, które ucierpiały, jak i udzielających im pomocy służb.