sklep.szkolimy.net – producent zestawów ratowniczych

Rodzaje zestawów pierwszej pomocy

Obowiązujące przepisy prawne jednoznacznie określają, że w każdym zakładzie pracy musi znaleźć się apteczka do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. Zawartość takiego zestawu nie jest już jednak regulowana, dlatego jego wyposażenie różni się w zależności od charakterystyki danego zakładu pracy i zdarzeń niebezpiecznych, które mogą mieć miejsce na jego terenie. Przyjrzyjmy się zatem, co może znajdować się w apteczce pierwszej pomocy.

Normy BHP

Jak już wspomniano, obowiązujące przepisy polskiego prawa nie precyzują, jakie przedmioty i przybory powinny znaleźć się w firmowej apteczce. Mimo tego, o jej zawartości decyduje lekarz, pod opieką którego znajdują się pracownicy zakładu. Ocenia on, jakie zagrożenia mogą wystąpić w danym miejscu, a dzięki temu jasno określić, co powinno stanowić wyposażenie zestawu pierwszej pomocy. Podobnie prezentuje się kwestia liczebności takich apteczek — na terenie obiektów, w których na przykład wydzielają się toksyczne opary albo gdzie pracownicy są bardziej narażeni na wypadki, liczba i zawartość zestawów medycznych ma szczególne znaczenie.

Przepisy prawne ustalają bardziej ogólne wymogi dotyczące obecności apteczek na terenie miejsca pracy. Pracodawca powinien jasno określić punkty, w których znajdują się przybory zapewniające bezpieczeństwo, a także wyznaczyć osoby o odpowiednim przeszkoleniu do korzystania z nich. Ponadto każde z takich miejsc musi zawierać instrukcję udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Normy BHP regulują również specjalne oznaczenia punktów, w których znajdują się apteczki — mają one formę tabliczek z bladożółtym krzyżem na zielonym tle.

Wyposażenie zestawów pierwszej pomocy

Ze względu na brak uregulowań prawnych dotyczących wyposażenia, producenci sprzętu medycznego i ratowniczego często bazują na normach obowiązujących w innych krajach lub tych wyznaczonych przez Unię Europejską, takich jak DIN 13157. Pomaga to wyposażyć zestaw pierwszej pomocy w niezbędne przybory, lecz zawartość nadal podlega modyfikacjom zależnym od preferencji i potrzeb kupującego.

Apteczka pierwszej pomocy na stole

W sklepie Med-War oferujemy trzy podstawowe rodzaje pakietów medycznych. Pierwszym z nich jest zestaw pierwszej pomocy (ZPP) typu „A”. Jest to najmniejszy z oferowanych kompletów, dlatego najlepiej sprawdzi się w małych przedsiębiorstwach, pojazdach, a także domach prywatnych. Jego przeznaczenie można określić w trzech najważniejszych punktach:

  • zapewnienie komfortu termicznego,
  • tamowanie krwotoków,
  • opatrywanie poparzeń.

Warto prześledzić zatem, jakie elementy wchodzą w skład tej apteczki. Niezbędnym elementem związanym z regulacją temperatury ciała osoby poszkodowanej jest koc termiczny NRC (w tym wypadku dwie sztuki). Jest on wykonany ze specjalnej folii, a jego zastosowanie nie należy do bardzo skomplikowanych — srebrna strona koca służy do ogrzewania, a złota do schładzania ciała.

Najliczniejszą część wyposażenia zestawu pierwszej pomocy typu „A” i każdego innego zresztą stanowią wszelkiego rodzaju opatrunki. Wśród nich można znaleźć choćby kompresy jałowe, opaski dziane i elastyczne, siatki opatrunkowe, plastry oraz chustę trójkątną. Dzięki tak rozbudowanej zawartości możliwe jest opatrzenie różnorodnych obrażeń w odmiennych miejscach ciała.

Wreszcie, w skład omawianego ZPP wchodzą też opatrunki hydrożelowe pozwalające na opatrzenie poparzeń, odleżyn, otarć oraz ran szczególnie podatnych na infekcje, jak choćby z obecnym wysiękiem. Uzupełnienie apteczki typu „A” stanowią zaś takie przybory jak rękawice, nożyczki, gaziki, środek do dezynfekcji czy maseczka do sztucznego oddychania M2.

Czerwony krzyż na biało-czerwonym materiale

Zestawy pierwszej pomocy typu „B” i „C”

Łatwo się domyślić, że to, co odróżnia ZPP typu „A” od „B” oraz „C” to rozbudowanie tych apteczek o kolejne przybory oraz zwiększenie liczby dotychczasowych, dzięki czemu stanowią doskonałe rozwiązanie dla właścicieli dużych firm, magazynów czy hal produkcyjnych. I rzeczywiście, zestaw typu „B” zawiera więcej opatrunków, koców termicznych oraz przedmiotów uzupełniających. Tym jednak, co szczególnie zwraca uwagę, jest dodatkowa funkcjonalność w postaci narzędzi do unieruchamiania złamań i zwichnięć. Specjalna szyna typu SPLINT pozwala usztywnić kończynę, zaś dzięki kołnierzowi ortopedycznemu można zabezpieczyć kręgi szyjne osoby dorosłej.

Zestaw typu „C” to jeszcze bogatsza zawartość, zarówno materiałów podstawowych, jak i tych do unieruchamiania ciała w przypadku podejrzenia złamania. Szyny występują tu w różnych długościach, co zwiększa możliwości usztywniania kończyn, a znaczne zwiększenie liczby opatrunków hydrożelowych zapewnia skuteczniejsze zabezpieczenie poparzeń. Co warte odnotowania, to fakt, iż wraz z przejściem od apteczki typu „B” do „C” polepsza się nie tylko zawartość. Drugi zestaw rozbudowany jest o dodatkową przegrodę, dzięki której sprawne dostanie się do niezbędnych przedmiotów staje się dużo łatwiejsze.

Choć wyposażenia apteczek w zakładach pracy nie regulują żadne normy prawne, a konkretne wymogi ustala się w porozumieniu z lekarzem, to istnieje szereg przyborów, które muszą się w nich znaleźć. Poza podstawowymi przedmiotami warto zaopatrzyć pakiet medyczny również w takie, które mogą być szczególnie przydatne w danym zakładzie pracy. Med-War oferuje trzy zestawy pierwszej pomocy — typu „A”, „B” i „C” — które zapewnią bezpieczeństwo i higienę na terenie dowolnego obiektu.