sklep.szkolimy.net – producent zestawów ratowniczych

 • MED-WAR Tomasz Warzybok
 • tel. 662-434-532
 • sklep@szkolimy.net

Program wsparcia dla jednostek OSP 5000+

W ostatnim czasie Sejm RP uchwalił zmianę przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 rok. Zmiany dotyczą między innymi sposobów finansowania zadań wymienionych w artykule 19 ust. 1a:

 1. walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami
 2. organizacja przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej
 3. przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne
 4. współdziałanie i wsparcie w ochronie przeciwpożarowej
 5. propagowanie udzielania pierwszej pomocy

W związku ze zmianami, jednostki OSP w całym kraju mogą starać się o pozyskanie dotacji z budżetu państwa na realizację wybranych przez siebie zadań z powyżej listy. Tegoroczny budżet na ten cel wynosi aż 82 miliony złotych, co w przeliczeniu na liczbę jednostek w kraju daje wsparcie na poziomie 5000 złotych.

Jak uzyskać dotację?

W celu otrzymania dotacji, jednostki OSP muszą złożyć do zaopiniowania do dnia
10 września 2019 roku wypełniony wniosek o dotację  do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Formularz należy wypełnić, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. wypełnić dane jednostki OSP, która ubiega się o dotację
 2. sporządzić krótki opis na co zamierza się przeznaczyć środki z dotacji oraz podać cel tego działania

  Przykładowa treść:

  “W myśl  art. 19 ust. 1a Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w ……………………………………………….. planuje zorganizować działania mające służyć propagowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia.

  W tym celu niezbędne jest pozyskanie dotacji na zakup sprzętu szkoleniowego do  prowadzenia zajęć dydaktycznych wśród mieszkańców naszej miejscowości, które przełożą się na wzrost wiedzy i świadomości dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, a tym samym na ogólny poziom bezpieczeństwa w okolicy.

 3. wypełnić tabelkę kosztową

Pomocne dokumenty:

Wnioski:  pobierz pusty wniosek / zobacz wypełniony wniosek
Pismo Komendanta Głównego Państwowej Staży Pożarnej
Tryb i zasady udzielania dotacji na realizację zadań dla OSP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie ?

Wydatki muszą być związane z planowanymi działaniami zgodnie ze statutami jednostek. Dzięki temu strażacy mają dużą swobodę w określeniu celu na jaki zostaną one przeznaczone, w tym między innymi na:

 • organizację szkoleń lub wydarzeń sportowych
 • zakup specjalistycznych fantomów do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy
 • zakup trenażerów AED do nauki prowadzenia defibrylacji
 • zakup zestawów ratowniczych lub uzupełnień ich wyposażenia
 • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • zakup sprzętów poprawiających tężyznę fizyczną

Powyższe zadania są przykładowe, a jednostki mają możliwość dzielenia dotacji na kilka zadań, w zależności od swoich preferencji.

Zapoznaj się z gotowymi zestawami oferowanymi przez sklep.szkolimy.net lub przejrzyj całą ofertę klikając w przycisk poniżej.

Zestaw szkoleniowy A1

5000,00 zł z VAT

Zestaw szkoleniowy B1

5000,00 zł z VAT

Zestaw ratowniczy

5000,00 zł z VAT

Zestaw defibrylacyjny

5000,00 zł z VAT